Kurs JP1044

Japanska II: Akademiskt skrivande

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 4, 2020

Målet med kursen är att du ska få en första introduktion till akademiskt skrivande och den är tänkt att vara förberedande för den större uppsats som du måste skriva för att ta ut en kandidatexamen.
I kursen gör du en mindre undersökning om ett ämne relaterat till Japan och redovisar denna i form av en kortare akademisk text. Du får öva dig i att läsa vetenskaplig litteratur, planera och avgränsa en undersökning, och i att formulera frågeställningar till denna.  Vidare får du öva dig i att skriva akademisk prosa och i att använda den formalia som gäller vid uppsatsskrivande.
Undervisning och examination sker helt på distans. Undervisning består av lärarledda seminarier. Man använder lärplattformen Learn för kursinformation och inlämningar.
För den lärarledda undervisningen används ett videokonferenssystem som ger möjlighet till träffar i virtuella klassrum. För att delta i dessa behövs headset, webbkamera och tillgång till bredband
Startar och slutar:
v4, 2020 - v23, 2020
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Engelska, kan komma att ges på Svenska
Behörighetskrav:
  • Minst 30 högskolepoäng på grundnivå inom ämnet japanska, eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod:
HDA-V34TF
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
6 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Adobe Connect är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.