Kurs JP1044

Japanska II: Akademiskt skrivande

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Japanska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • genomföra en mindre undersökning av ett ämne relaterat till Japan
  • söka efter för undersökningen relevant material och utföra en kritisk granskning av detta
  • formulera en plan för en, inom en bestämd tidsram, genomförbar undersökning
  • skriva en artikel eller uppsats med logiskt stringent argumentation och genomarbetad formalia
  • problematisera sina egna slutsatser
  • ge konstruktiv kritik på någon annans arbete och hantera andras kritik sakligt.