Kurs JP1040

Japanska III: Språkfärdighet

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2018

Inom kursen tränar sig studenterna att göra kortare presentationer och diskutera dessa på japanska. De tränar sig också i att debattera olika aktuella teman och utökar därigenom sitt ordförråd inom relevanta ämnesområden. Genom studium och diskussion av medelsvåra texter och arbete med kortare skrivuppgifter fördjupas kunskapen om den nutida japanskans grammatik. Lärplattformen Fronter används för kursinformation, inlämningar och olika online-aktiviteter.
Undervisning och examination sker helt på distans. För den lärarledda undervisningen används ett videokonferenssystem som ger möjlighet till träffar i virtuella klassrum. För att delta i dessa behövs headset, webbkamera och tillgång till bredband.
Startar och slutar:
v36, 2018 - v3, 2019
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid :
Dag
Studieform:
IT-distans
Språk:
Japanska, kan komma att ges på Engelska
Behörighetskrav:
  • Minst 60 högskolepoäng på grundnivå inom ämnet japanska, eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod:
HDA-H2Y7P
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
18 online
Datorvana :

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet :

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande :

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Adobe Connect är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.