Kurs IT1033

Italienska A: Textanalys, en litterär resa i norra Italien

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten på italienska kunna:

  • belysa och diskutera muntligt och skriftligt skönlitterära texters påverkan av historiska, kulturella och litterära faktorer
  • förklara ord och uttryck från de lästa texterna
  • göra enklare analyser av skönlitterära texter genom att tillämpa grundläggande litterära begrepp
  • kontextualisera innehållet i de lästa skönlitterära texterna.