Kurs IT1032

Italienska A: Kultur och samhälle, norra Italien

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten på italienska kunna:

  • redogöra för och diskutera huvuddragen i landets geografi, historia, kultur, samhällsliv och statsskick
  • redogöra för och diskutera hur norra Italien särskiljer sig geografiskt, historiskt, kulturellt och samhällsmässigt från det övriga landet.