Kurs IT1023

Italienska: Muntlig språkfärdighet II

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens syfte är att vidareutveckla färdigheter att kommunicera muntligt på italienska.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • tala italienska ledigt och i stort sett felfritt (med avseende på uttal, grammatik och vokabulär)
  • föra samtal och göra längre framställningar som berör aktuella politiska, sociala och kulturella förhållande i Italien och Sverige
  • uppfatta och förstå olika varianter av talad italienska i kommunikation.