Kurs IT1020

Italienska: Nybörjarkurs I

15 högskolepoäng
Grundnivå

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • kommunicera muntligt i välkända och vardagliga situationer samt utveckla kommunikativa strategier för att möta oväntade och/eller okända språksituationer
  • tillämpa grundläggande fonetiska begrepp och demonstrera sin förståelse för dessa genom för italienska korrekt uttal och intonation
  • redogöra för innehållet i korta skriftliga texter, som handlar om vardagliga situationer
  • skriva korta sammanhängande texter, såsom meddelanden och personliga brev, och utföra enkla skriftliga sammanfattningar och översättningar av texter med vardagligt innehåll
  • diskutera systematiska likheter och skillnader mellan det svenska/engelska och det italienska språket gällande uttal, grammatik och lexikon
  • visa förståelse för grundläggande grammatiska begrepp och idiomatiska uttryck i tal och skrift samt tillämpa dessa i enkla språkliga analyser
  • redogöra för hur man använder informationsteknologi som kunskapskälla och resurs för språkinlärning samt kritiskt värdera de inhämtade kunskaperna
  • redogöra för grundläggande kunskaper om Italiens kulturella, politiska och sociala förhållanden samt om italienska språkets utveckling
  • utvärdera sin egen språkutveckling genom att reflektera över svårigheter man möter samt lösningar på dessa