Kurs IK1093

Prepress

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Informatik

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
  • redogöra för möjligheter och begränsningar vid skapande av digitala produktionsunderlag för crossmedia-publicering och variabeldatatryck.
Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
  • definiera och jämföra begrepp inom prepress-området
  • skapa ändamålsenliga digitala produktionsunderlag för grafiska prestationer av varierande komplexitet
  • manuellt och med hjälp av automatiserade preflightfunktioner granska den tekniska kvaliteten hos digitala produktionsunderlag samt korrigera produktionsunderlag utifrån resultatet
  • skapa digitala layout-dokument för grafisk produktion som möjliggör importering och sättning av textbaserad data
  • manuellt och med automatiska funktioner kunna granska och validera given textbaserad data inför tillämpning av denna vid variabeldatatryck.