Kurs IK1085

Programutvecklingsteknik, introduktion

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 4, 2019

Initialt behandlar kursen begrepp inom objektorienterad programmering (OOP) och hur Javaspråket är uppbyggt i allmänhet. Vidare behandlas grundläggande språkelement som identifierare, datatyper, modifierare, operatorer, variabler, uttryck och programsatser. Då programmeringsspråket är objektorienterat så läggs vikt vid klasser och objekt som används vid uppbyggnad av objektorienterade program. Därtill behandlas hur tilldelning av variabler, konstanter och objektreferenser går till. Villkorsstyrd selektion behandlas, dvs hur beslut genom logiska val fatts under programflödets gång. Vidare behandlas hur så kallad metoder skapas för att utföra operationer på data samt hur delar ur UML (Unified Modelling Language) används för att skapa en modell av det system som skall konstrueras, syftande till att det ska bli enklare att förstå, dokumentera och bygga system.

Kursen behandlar vidare olika typer av iteration, dvs hur programsatser upprepas intill dess att vissa fördefinierade villkor uppfyllts. Vidare behandlas hur man skapar egna klasser och hur objekt skapas, hur data kan skrivas till resp. läsas från filer. Vidare behandlas hur datamängder lagras och manipuleras i datastrukturer.

I kursen används Java, ett av världens mest använda programmeringsspråk

Startar och slutar:
Individuell start
Studietakt:
Flexibel takt (25%)
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
 • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-V2Z5G
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
0 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.

Start vecka 24, 2019

Kursens övergripande mål är att den studerande tillägnar sig grundläggande kunskaper och färdigheter i att programmera.

Kunskap och förståelse
Efter avslutat kurs ska studenten kunna:

 • förklara vad begreppet objektorientering innebär
 • redogöra för grundläggande termer, begrepp och nyckelord inom programmering

Färdighet och förmåga
Efter avslutat kurs ska studenten kunna:

 • utveckla språkoberoende algoritmer syftande till en strukturerad design vid utveckling av program
 • skapa applikationer för in- och utmatning med hjälp av ett urval av klasser från standardklassbibliotek respektive återanvända färdiga programbibliotek i egen programutveckling
 • använda selektiva programsatser som innehåller villkor för att styra ett programs exekvering.
 • använda iterationsatser för att upprepade gånger exekvera programsatser tills vissa villkor uppfyllts
 • skapa egendefinierade klasser innehållande egenskaper och metoder som representerar beteendet hos objekt skapade av dessa klasser
 • felsöka program med en så kallad debugger
 • använda datastrukturer för att (temporärt) lagra och manipulera data under exekvering
 • skriva ner data till filer respektive läsa upp data från filer
 • skriftligt och muntligt presentera, förklara, sammanfatta och diskutera lösningsmetoder och resultat

Extra information:

Denna kurs riktar sig till Dig som vill ha en introduktion i objektorienterad programmering. I kursen används Java, ett av världens mest använda programmeringsspråk.

Startar och slutar:
v24, 2019 - v35, 2019
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-H33DQ
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
0 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word).

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 0,5 Mbit/s både för att ta emot filer och skicka filer.

Genomförande:

Viss nätbaserad kommunikation, exempelvis e-post samt användning av grundläggande funktioner i vår lärplattform (Learn), som att hitta information samt kunna lämna in filer.

Start vecka 36, 2019

Kursens övergripande mål är att den studerande tillägnar sig grundläggande kunskaper och färdigheter i att programmera.

Kunskap och förståelse
Efter avslutat kurs ska studenten kunna:

 • förklara vad begreppet objektorientering innebär
 • redogöra för grundläggande termer, begrepp och nyckelord inom programmering

Färdighet och förmåga
Efter avslutat kurs ska studenten kunna:

 • utveckla språkoberoende algoritmer syftande till en strukturerad design vid utveckling av program
 • skapa applikationer för in- och utmatning med hjälp av ett urval av klasser från standardklassbibliotek respektive återanvända färdiga programbibliotek i egen programutveckling
 • använda selektiva programsatser som innehåller villkor för att styra ett programs exekvering.
 • använda iterationsatser för att upprepade gånger exekvera programsatser tills vissa villkor uppfyllts
 • skapa egendefinierade klasser innehållande egenskaper och metoder som representerar beteendet hos objekt skapade av dessa klasser
 • felsöka program med en så kallad debugger
 • använda datastrukturer för att (temporärt) lagra och manipulera data under exekvering
 • skriva ner data till filer respektive läsa upp data från filer
 • skriftligt och muntligt presentera, förklara, sammanfatta och diskutera lösningsmetoder och resultat

Extra information:

Denna kurs riktar sig till Dig som vill ha en introduktion i objektorienterad programmering. I kursen används Java, ett av världens mest använda programmeringsspråk.

Startar och slutar:
Individuell start
Studietakt:
Flexibel takt (25%)
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
 • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-H3395
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
0 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Adobe Connect är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.