Kurs IK1056

Introduktion till Geografiska Informations System (GIS)

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 14, 2020

Efter genomgången kurs ska studenten:
 • Kunna redogöra för grundläggande teorier beträffande GIS.
 • Kunna skapa tematiska kartor.
 • Kunna bygga topologier.
 • Kunna redogöra för olika projektionssystems egenskaper och deras inbördes skillnader.
 • Förstå olika referenssystems karaktäristika.
 • Vara väl förtrogen med de vanligaste datorprogram som används för bearbetning av geografiska data.
 • Genom praktiskt arbete ha lärt sig att göra enklare GIS med hjälp av fältmätning.
 • Genom eget arbete lärt sig analysera geodata.
 • Ha insikter om utvecklingen av olika tjänster som utvecklas med hjälp av geodata.
Startar och slutar:
v14, 2020 - v23, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Introduktion till Javaprogrammering 7,5 hp, grundnivå 1
 • Databassystem 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
 • eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod:
HDA-V3477
Huvudområde: