Kurs IK1056

Introduktion till Geografiska Informations System (GIS)

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Informatik, Kulturgeografi, Samhällsbyggnadsteknik, Turismvetenskap

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter genomgången kurs ska studenten:
  • Kunna redogöra för grundläggande teorier beträffande GIS.
  • Kunna skapa tematiska kartor.
  • Kunna bygga topologier.
  • Kunna redogöra för olika projektionssystems egenskaper och deras inbördes skillnader.
  • Förstå olika referenssystems karaktäristika.
  • Vara väl förtrogen med de vanligaste datorprogram som används för bearbetning av geografiska data.
  • Genom praktiskt arbete ha lärt sig att göra enklare GIS med hjälp av fältmätning.
  • Genom eget arbete lärt sig analysera geodata.
  • Ha insikter om utvecklingen av olika tjänster som utvecklas med hjälp av geodata.