Kurs IK1052

Introduktion till objektorienterad programmering

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 4, 2019

Denna kurs riktar sig till Dig som avser studera på tvååriga mastersprogrammet i Business Intelligence vid Högskolan Dalarna, men saknar en introduktionskurs i objektorienterad programmering.

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna:

 • Skapa en Javaapplikation med tillhörande användargränssnitt vari en användare kan lägga till, ta bort, ändra, söka och lista data
 • Skriva och använda egenutvecklade klasser
 • Skapa objekt av klasser och anropa klassers/objekts metoder
 • Använda sig av standardklasser ur Java API för att lösa programmeringsproblem
 • Använda styrsatser innefattande sekvens, selektion och iteration syftande till att styra ett programflöde
 • Använda UML (Unified Modelling Language) under designfasen i programutvecklingscykeln, d.v.s. utveckla en objektorienterad modell med UML-notation
 • Dokumentera program genom att använda sig av javadoc
 • Förklara relevanta facktermer och begrepp i programutveckling
 • Beskriva och förklara hur Java-plattformarna är relaterade till varandra och hur de används
 • Uppvisa grundläggande förståelse för hur händelsehantering hanteras i grafiska användargränssnitt
 • Skriva till respektive läsa från textfil
Startar och slutar:
v4, 2019 - v23, 2019
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
Distans
Språk:
Engelska, kan komma att ges på Svenska
Behörighetskrav:
 • Områdesbehörighet A7 med undantag av Fysik 1b1 alt. Fysik 1a eller Områdesbehörighet 7 med undantag av Fysik A eller motsvarande kunskaper
 • samt minst 90 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V2Z5D
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
0 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.