Kurs IK1039

eTjänster - perspektiv och utvärdering

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2020

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna analysera och utvärdera samexisterande eTjänster som tillhandahålls av en uppsättning skärmdokument.

Kursen är indelad i fem delmoment. Varje moment motsvarar 1,5 hp.

Delmoment 1:
Efter detta moment ska studenten ha förvärvat förmåga att:

  • beskriva grundläggande kriterier för eTjänster.
  • analysera exempel på företeelser och argumentera varför dessa är eTjänster eller inte.

Delmoment 2:
Efter detta moment ska studenten ha förvärvat förmåga att:

  • redogöra för begrepp och värderingar som kännetecknar eTjänster som social interaktion genom användning av IT-system.
  • analysera en utvald eTjänst som social interaktion via användning av IT-system.


Delmoment 3:
Efter detta moment ska studenten ha förvärvat förmåga att:

  • redogöra för hur eTjänster kan samexistera inom de skärmdokument som IT-systemen presenterar.
  • analysera samexisterande eTjänster tillhandahållna av en utvald uppsättning skärmdokument.


Delmoment 4:
Efter detta moment ska studenten ha förvärvat förmåga att:

  • beskriva grundläggande principer för utvärdering av eTjänster och skärmdokument.
  • utveckla en utvärderingsstrategi som skall användas i delmoment 5, för att utvärdera en utvald eTjänst och dess skärmdokument.


Delmoment 5:
Efter detta moment ska studenten ha förvärvat förmåga att:

  • utvärdera eTjänster och skärmdokument genom tillämpning av den utvärderingsstrategi som utarbetats i moment 4.
Startar och slutar:
v36, 2020 - v2, 2021
Studietakt:
Flexibel takt (25%)
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-H35Z4
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
0 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.