Kurs IK1007

Databassystem

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 4, 2020

Kursen är indelad i fem delmoment om vardera 1,5 hp, med följande mål:

Delmoment 1
Efter genomfört delmoment skall studenten ha förvärvat:
 • Faktakunskaper om historik och utveckling av olika system för datalagring, samt förståelse för behovet av datalagring.
 • Förståelse som krävs för att praktisk kunna skapa nya relationsdatabas-komponenter och kunna använda befintliga.
 • Faktakunskaper avseende arkitektur/uppbyggnad av relationsdatabaser.
 • Förståelse som krävs för att praktiskt kunna fylla på, uppdatera och ta bort data ur relationsdatabastabeller.
 • Förståelse för hur integritetsregler bidrar till en högre datakvalitet, samt hur integritetsregler praktiskt implementeras och underhålls i en relationsdatabas.
 • Förståelse för hur databastransaktioner påverkar det praktiska arbetet med databasprogrammering.

Delmoment 2
Efter genomfört delmoment skall studenten ha förvärvat:
 • Faktakunskaper för att kunna tillämpa datamodellering och normalisering.
 • Faktakunskaper för att praktiskt kunna göra datautsökningar mot enstaka tabeller.

Delmoment 3
Efter genomfört delmoment skall studenten ha förvärvat:
 • Faktakunskaper för att praktiskt kunna göra datautsökningar mot flera logiskt sammanlänkade tabeller.

Delmoment 4
Efter genomfört delmoment skall studenten ha förvärvat:
 • Förståelse för behovet av procedurella databasspråk, samt faktakunskaper som krävs för att kunna använda variabler, datastrukturer, styrstrukturer samt felhantering i procedurella databasspråk.
Delmoment 5
Efter godkänt delmoment skall studenten ha förvärvat:
 • Förståelse för hur lagrade objekt som procedurer, funktioner och triggrar kan underlätta administration, öka prestanda och upprätthålla affärsregler i en databas.
 • Faktakunskaper som krävs för att praktiskt kunna skapa och implementera lagrade procedurer, funktioner och triggrar i en relationsdatabas.
Startar och slutar:
v4, 2020 - v23, 2020
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
 • Programutveckling - Grunder 7,5 hp grundnivå 1 eller Introduktion till programmering, 7,5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V34NA
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
0 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Adobe Connect är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Start vecka 36, 2020

Kursen är indelad i fem delmoment om vardera 1,5 hp, med följande mål:

Delmoment 1
Efter genomfört delmoment skall studenten ha förvärvat:
 • Faktakunskaper om historik och utveckling av olika system för datalagring, samt förståelse för behovet av datalagring.
 • Förståelse som krävs för att praktisk kunna skapa nya relationsdatabas-komponenter och kunna använda befintliga.
 • Faktakunskaper avseende arkitektur/uppbyggnad av relationsdatabaser.
 • Förståelse som krävs för att praktiskt kunna fylla på, uppdatera och ta bort data ur relationsdatabastabeller.
 • Förståelse för hur integritetsregler bidrar till en högre datakvalitet, samt hur integritetsregler praktiskt implementeras och underhålls i en relationsdatabas.
 • Förståelse för hur databastransaktioner påverkar det praktiska arbetet med databasprogrammering.

Delmoment 2
Efter genomfört delmoment skall studenten ha förvärvat:
 • Faktakunskaper för att kunna tillämpa datamodellering och normalisering.
 • Faktakunskaper för att praktiskt kunna göra datautsökningar mot enstaka tabeller.

Delmoment 3
Efter genomfört delmoment skall studenten ha förvärvat:
 • Faktakunskaper för att praktiskt kunna göra datautsökningar mot flera logiskt sammanlänkade tabeller.

Delmoment 4
Efter genomfört delmoment skall studenten ha förvärvat:
 • Förståelse för behovet av procedurella databasspråk, samt faktakunskaper som krävs för att kunna använda variabler, datastrukturer, styrstrukturer samt felhantering i procedurella databasspråk.
Delmoment 5
Efter godkänt delmoment skall studenten ha förvärvat:
 • Förståelse för hur lagrade objekt som procedurer, funktioner och triggrar kan underlätta administration, öka prestanda och upprätthålla affärsregler i en databas.
 • Faktakunskaper som krävs för att praktiskt kunna skapa och implementera lagrade procedurer, funktioner och triggrar i en relationsdatabas.
Startar och slutar:
v36, 2020 - v2, 2021
Studietakt:
Flexibel takt (25%)
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Programutveckling - Grunder 7,5 hp grundnivå 1 eller Introduktion till programmering, 7,5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H36T2
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
0 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Adobe Connect är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.