Kurs IH1139

Träningsvetenskap 2a – Tävlingsinriktad idrott

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2020

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för och diskutera idrottsvetenskap med fokus på träningslära ur ett historiskt utvecklingsperspektiv
  • redogöra för och diskutera principer för träning av styrka, snabbhet, rörlighet och uthållighet samt principer för uppvärmning och återhämtning för tävlingsinriktad idrott
  • utifrån vetenskaplig grund inom området välja övningar och designa ett träningspass med syfte att träna någon av de fysiska kvaliteterna styrka, snabbhet, rörlighet och uthållighet för tävlingsinriktad idrott
  • tillämpa principerna för genomförande av en krav- och kapacitetsanalys inom en given idrottsgren
  • utifrån vetenskaplig grund inom området skapa, presentera, argumentera för och kritiskt granska en tävlingsinriktad träningsplanering för en specifik målgrupp eller individ
  • delta i, instruera och utvärdera träningspass för tävlingsinriktad idrott kopplade mot specifika träningsmål.
Startar och slutar:
v36, 2020 - v45, 2020
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Tränarskap 1 - Det flerdimensionella tränarskapet inom idrott och fysisk aktivitet 15 hp varav minst 9 hp godkända vid registrering, Tränarskap 2 - Grundläggande funktionell anatomi, biomekanik och motorisk kontroll 7,5 hp, Tränarskap 3 - Prestation, hälsa och tränarskap 7,5 hp, Träningsvetenskap 1 - Grundläggande tillämpad anatomi och idrottsfysiologi 15 hp varav minst 10,5 hp godkända vid registrering, Rörelsevetenskap 1 - Rörelseförståelse inom motorisk kontroll, lärande och utveckling 15 hp varav momentet Grundläggande motorisk kontroll, lärande och utveckling 7,5 hp godkänd vid registrering eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H36J8
Huvudområde: