Kurs IH1137

Tränarskap 7 - Tränarskapet i samhället

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2022

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för och analysera idrottens utveckling ur såväl historiskt som samhälleligt perspektiv
  • redogöra för sportmediaforskning samt problematisera olika förhållningssätt till ny och traditionell media i relation till idrotten och samhället
  • analysera och problematisera medialiseringen i relation till idrotten och sportmedia
  • diskutera och problematisera idrottens och den fysiska aktivitetens roll i samhället på lokal, regional, nationell, internationell samt global nivå.
Startar och slutar:
vecka 35, 2022 - vecka 44, 2022
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-H3C6D
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig
Marit Nybelius Stub