Kurs HI2011

Historia III med didaktisk inriktning

30 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Historia

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Det övergripande målet med kursen är att den studerande utvecklar kunskaper om kulturstudier med historisk inriktning, utbildningshistoria respektive så kallat historiebruk. Dessutom fördjupar den studerande sina kunskaper inom historiedidaktikområdet.