Kurs HI1013

Historia II med didaktisk inriktning (15 hp)

15 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Historia

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Målet med kursen är att den studerande fördjupar sina kunskaper inom fälten den globala ekonomins historia och historiedidaktik.