Kurs HI1004

Introduktion till svensk kultur och samhälle

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 9, 2020

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • visa grundläggande kunskaper om kulturers komplexitet och deras utveckling som resultat av inre dynamik och yttre påverkan
  • förklara och göra enkla analyser av hur identiteter konstrueras
  • visa på en grundläggande metodisk och teoretisk medvetenhet i syfte att kunna analysera interkulturella och multikulturella trender i det svenska samhället.
Startar och slutar:
v9, 2020 - v18, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-V34RJ
Huvudområde: