Kurs GTY2GL

Tyska: Muntlig språkfärdighet med kulturkunskap I

5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2022

Kursen syftar till att den studerande ska utveckla grundläggande färdigheter i att tala och förstå tyska. Den studerande ska även tillägna sig grundläggande kunskaper kring de tyskspråkiga ländernas kultur och samhällsliv.
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

· interagera muntligt i olika sammanhang
· jämföra tyskspråkiga länders historia, geografi och samhällsliv och relatera till egna erfarenheter samt reflektera över kulturella frågor
· genomföra och ta ställning till kortare muntliga och skriftliga presentationer av aktuella ämnen och använda olika presentationsmetoder
· kommentera och diskutera innehåll och språk i olika tyskspråkiga filmer.

Kursen består av obligatoriska online-seminarier som äger rum i ett virtuellt klassrum vid bestämda tider.

 

Startar och slutar:
vecka 3, 2022 - vecka 22, 2022
Studietakt:
20%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Tyska
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet (med undantag för kravet på svenska)
    Du behöver också: Tyska steg 3 / C-språk kurs B.
    Eller: German 3
    (Områdesbehörighet 2/A2)
Anmälningskod:
HDA-V3B9K
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
0 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig