Kurs GTY2CF

Tyska: Tyskspråkig litteratur och litteraturdidaktik i teori och praktik

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Tyska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande förutom ökad generell språkkompetens i tyska kunna:
  • redogöra för grundläggande litteraturdidaktiska och litteraturvetenskapliga begrepp
  • planera för att använda skönlitteratur i undervisning, med utgångspunkt i kurs- och ämnesplaner för Moderna språk
  • reflektera kring skönlitterära texters budskap
  • reflektera kring hur barn- och ungdomslitteratur kan användas med hjälp av digitala medier i språkundervisning på olika nivåer och i olika åldersgrupper
  • kritiskt utvärdera det egna lärandet.