Kurs GT1051

Reklamprojekt

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 4, 2020

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • identifiera och formulera syftet med en marknadsföringskampanj i dialog med kund
 • i grupp och utifrån en given yrkesroll och genomförd planering utforma en ändamålsenlig marknadsföringskampanj inom givna budget- och tidsramar grundad på genomförd research och iterativ designprocess
 • muntligen och skriftligen redogöra för, diskutera respektive motivera en kampanjs utformning i dialog med kund och målgrupp
 • ge adekvat återkoppling på andra personers kampanjförslag utifrån egna erfarenheter
 • grundläggande copywriting
 • skapa en modern design inspirerad av en känd designer eller designepok.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • föra en dialog kring den grafiska designhistorien
 • identifiera sitt eget behov av ytterligare kompetens.
Startar och slutar:
v4, 2020 - v8, 2020
Studietakt:
100%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Trycksaksproduktion, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper
 • Prepress, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper
 • Reklamdesign, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V34RM
Huvudområde: