Kurs GT1050

Typografi och layout 2

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2019

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • förklara och praktiskt tillämpa layoutprinciper

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • skapa multimodala och multisekventiella layouter och grafik till utvalda publiceringsmetoder med fokus på att attrahera och orientera genom effektiv användning av programvara
 • genomföra en visuell innehållsanalys för att motivera val av grafisk design för utvald publiceringsgenre
 • kritiskt granska och förbättra layouter ur funktionsmässig och kreativ synvinkel

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • värdera läslighet beroende av typografi och layout
 • värdera praktisk tillämpning av utvalda vetenskapliga artiklar inom området
Startar och slutar:
v36, 2019 - v45, 2019
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Forskningsmetodik i ämnet informatik 7,5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
 • Grafisk design och profilering 7,5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
 • Färghantering och bildoptimering 7,5 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper
 • Fotografi: Teknik och bildkomposition 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
 • Typografi och layout 1, 7,5 hp grundnivå 1
Anmälningskod:
HDA-H32XF
Huvudområde: