Kurs GT1049

Reklamdesign

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 46, 2020

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • redogöra för centrala begrepp inom kommunikation och marknadsföring
  • korrekt använda grundläggande terminologi inom koncept- och kampanjutveckling
  • förklara strategier inom marknadsföring med hjälp av grundläggande kommunikationsteorier

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • genomföra en visuell innehållsanalys för att motivera val av grafisk design till en utvald förpackning
  • utforma och motivera en grundläggande kommunikationsplan och grafiskt marknadsföringsmaterial med utgångspunkt från given uppdragsbeskrivning och enkel research
  • skriftligen och muntligen presentera ett kampanjförslag för en publik

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • föra fram olika etiska perspektiv kring reklamens effekt på samhället och det ansvar som olika aktörer har i samband med detta
Startar och slutar:
v46, 2020 - v2, 2021
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Typografi och layout 2, 7,5 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper
  • Grafisk design och profilering 7,5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H35ZM
Huvudområde: