Kurs GSV2CZ

Svenska 1: Språklig variation, barns språkutveckling samt barn- och ungdomslitteratur

15 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Svenska språket

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursen övergripande mål är att den studerande utvecklar teoretiska och didaktiska kunskaper och självständigt kan tala och skriva i olika genrer på väl fungerande svenska. Den studerande ska även kunna redogöra för relevanta styrdokument samt sammanställa och diskutera kursinnehållet utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt.