Kurs GSV2BN

Svenska: Text och tal

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2022

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • producera och framföra talade texter i olika genrer
  • producera skrivna texter i olika genrer
  • beskriva typiska särdrag för talade och skrivna texter i olika genrer
  • beskriva skrivprocessen ur ett teoretiskt perspektiv samt redogöra för hur den kan gestalta sig vid produktion av olika slags texter
  • framföra enklare tal enligt retoriska grundprinciper
  • aktivt medverka med lyssnande och läsning samt respons på andras tal och texter
  • tala och skriva i enlighet med de normer som finns för formell svenska och på ett sådant sätt att innehållet klart framgår i den givna situationen och kontexten.
Startar och slutar:
v3, 2022 - v12, 2022
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-V3B5A
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
10 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig