Kurs GSV27W

Svenska med didaktisk inriktning III, gymnasiet

30 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens övergripande mål är att den studerande utvecklar fördjupade kunskaper i skolämnet svenska.