Kurs GSV22L

Text, kommunikation och lärande i en mångkulturell skola

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 45, 2021

Kursens övergripande mål är att den studerande utvecklar sina kunskaper om relationer mellan barns kommunikativa förmågor och deras lärande. Den studerande ska också fördjupa sina kunskaper om hur olika kommunikationsformer, såsom tal, text, bild och ljud kan användas för att stimulera barns lärande i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3. Särskilt fokus läggs på villkor för lärande hos flerspråkiga barn. Den studerande ska även sammanställa och diskutera innnehållet i kursen utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt samt utveckla förmåga att självständigt tala och skriva i olika genrer på väl fungerande svenska.

Startar och slutar:
v45, 2021 - v2, 2022
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Tematisk kurs inom SO, NO och teknik för grundlärare årskurs F-3, 30 hp, Utveckling och lärande i förskoleklass och grundskolans åk 1-3 (varav 7,5 hp VFU), 15 hp samt Svenska 1 för grundlärare F-3: Barns språkutveckling, språklig variation samt barn- och ungdomslitteratur, 15 hp, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H39TZ
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig

Start vecka 13, 2022

Kursens övergripande mål är att den studerande utvecklar sina kunskaper om relationer mellan barns kommunikativa förmågor och deras lärande. Den studerande ska också fördjupa sina kunskaper om hur olika kommunikationsformer, såsom tal, text, bild och ljud kan användas för att stimulera barns lärande i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3. Särskilt fokus läggs på villkor för lärande hos flerspråkiga barn. Den studerande ska även sammanställa och diskutera innnehållet i kursen utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt samt utveckla förmåga att självständigt tala och skriva i olika genrer på väl fungerande svenska.

Startar och slutar:
v13, 2022 - v22, 2022
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Tematisk kurs inom SO, NO och teknik för grundlärare årskurs F-3, 30 hp, Utveckling och lärande i förskoleklass och grundskolans åk 1-3 (varav 7,5 hp VFU), 15 hp samt Svenska 1 för grundlärare F-3: Barns språkutveckling, språklig variation samt barn- och ungdomslitteratur, 15 hp, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V3B5K
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig