Kurs GSV22L

Text, kommunikation och lärande i en mångkulturell skola

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 46, 2020

Kursens övergripande mål är att den studerande utvecklar sina kunskaper om relationer mellan barns kommunikativa förmågor och deras lärande. Den studerande ska också fördjupa sina kunskaper om hur olika kommunikationsformer, såsom tal, text, bild och ljud kan användas för att stimulera barns lärande i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3. Särskilt fokus läggs på villkor för lärande hos flerspråkiga barn. Den studerande ska även sammanställa och diskutera innnehållet i kursen utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt samt utveckla förmåga att självständigt tala och skriva i olika genrer på väl fungerande svenska.

Startar och slutar:
v46, 2020 - v2, 2021
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Tematisk kurs inom SO, NO och teknik för grundlärare årskurs F-3, 30 hp, Utveckling och lärande i förskoleklass och grundskolans åk 1-3 (varav 7,5 hp VFU), 15 hp samt Svenska 1 för grundlärare F-3: Barns språkutveckling, språklig variation samt barn- och ungdomslitteratur, 15 hp, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H368Q
Huvudområde: