Kurs GSS2KE

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 1-6

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens övergripande mål är att utveckla kunskaper om och förståelse för migrationsprocessens villkor för barn och ungdomar.
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa insikter i och diskutera hur pedagogisk verksamhet kan organiseras i språkligt och kulturellt heterogena lärandemiljöer
  • få syn på hur språkliga och kulturella mönster, värderingar och hierarkier i skola och samhälle påverkar elevernas villkor för lärande
  • diskutera undervisning utifrån ett andraspråksperspektiv på lärande.