Kurs GSQ2DH

Introduktion till GIS

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Kulturgeografi, Samhällsbyggnadsteknik

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • Skapa tematiska kartor med hjälp av GIS
  • Redogöra för projektioner och koordinatsystem som är vanligt förekommande i den svenska samhällsplaneringen
  • Bearbeta rumslig data med hjälp av R
  • Lösa vanligt förekommande rumsliga planeringsproblem med hjälp av R och GIS
  • Presentera resultaten av analyserna enligt kartografiska konventioner och gängse statistiska mått