Kurs GSQ25R

Samhällsekonomi

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 4, 2020

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • Redogöra för huvuddragen i den svenska ekonomins utveckling under efterkrigstiden och relatera de ekonomiska förändringarna till den svenska bostadspolitiken
  • Redogöra för fastighetsexploateringsprocessen samt hur de involverade aktörerna påverkar den
  • Använda GIS för att analysera samband mellan ekonomiska processer på olika geografiska nivåer och aktuella planunderlag i en nulägesanalys
  • Granska befintliga översiktliga planer och rådande markexploateringsprinciper i en kommun och utveckla förslag på framtida förändring efter en GIS-analys
  • Tillämpa ekonomisk-geografiska teorier för lokalisering av olika verksamheter och bostäder med hjälp av olika planeringsverktyg
Startar och slutar:
v4, 2020 - v13, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Introduktion till Geografiska Informations System (GIS), 7,5 hp grundnivå, Regional planering 7,5 hp grundnivå och Fysisk planering 5 hp grundnivå eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V33GS
Huvudområde: