Kurs GSQ25H

Regional planering

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Samhällsbyggnadsteknik

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
 • Redogöra för den svenska översiktliga fysiska planeringen och den regionala planeringen samt dess betydelse i
  ett samhällsbyggnadsperspektiv.
 • Redogöra för den regionala tillväxtpolitikens framväxt och former.
 • Presentera och hantera relevanta fakta och kunskapsunderlag för den översiktliga och regionala planeringen muntligt,
  skriftligt samt med hjälp av kartor och bilder.
 • Kritiskt reflektera och föra dialog kring olika planeringssituationer och förekommande intressen, ståndpunkter
  och diskurser, både inom översiktlig och regional planering.
 • Inhämta, sammanställa och analysera relevant information som används inom översiktlig- och regional planering.
 • Praktisera processmetodik i ett regionalt planeringsprojekt.