Kurs GSQ25H

Regional planering

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 14, 2020

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
 • Redogöra för den svenska översiktliga fysiska planeringen och den regionala planeringen samt dess betydelse i
  ett samhällsbyggnadsperspektiv.
 • Redogöra för den regionala tillväxtpolitikens framväxt och former.
 • Presentera och hantera relevanta fakta och kunskapsunderlag för den översiktliga och regionala planeringen muntligt,
  skriftligt samt med hjälp av kartor och bilder.
 • Kritiskt reflektera och föra dialog kring olika planeringssituationer och förekommande intressen, ståndpunkter
  och diskurser, både inom översiktlig och regional planering.
 • Inhämta, sammanställa och analysera relevant information som används inom översiktlig- och regional planering.
 • Praktisera processmetodik i ett regionalt planeringsprojekt.
Startar och slutar:
v14, 2020 - v23, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • 60 högskolepoäng inom Bygg- och samhällsplanerarprogrammet varav kursen Fysisk planering 5 högskolepoäng skall ingå eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V33G6
Huvudområde: