Kurs GSQ23K

Planeringsprojekt

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 45, 2022

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • Redogöra för fördjupade planeringteoretiska och diskursiva perspektiv för aktuella urbana och regionala frågeställningar.
  • Planera och utföra ett planeringsprojekt kopplat till aktuella utmaningar i samhällsbyggandet.
  • Redogöra för roller och relationer mellan olika aktörer i en planeringsprocess.
  • Utöva självreflexiv problemlösning, konsekvensanalyser och utvärdering i olika planeringssituationer.
  • Utföra kvalificerad skriftlig framställning.

 

Kursen har 8 st obligatoriska träffar på campus.

Startar och slutar:
vecka 45, 2022 - vecka 2, 2023
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • 90 hp inom Bygg- och samhällsplanerarprogrammet varav kurserna Arkitektur och byggande 5 hp, Fysisk planering 5 hp, Regional planering 7,5 hp, Hållbar utveckling 5 hp, Form och gestaltning 7,5 hp och Introduktion till Geografiska Informationssystem 7,5 hp skall ingå
Anmälningskod:
HDA-H3D3H
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Tony Svensson