Kurs GSP2SJ

Spanska I: Modern spanskspråkig litteratur

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2022

Kursen syftar till att studenten utvecklar kunskaper i modern spanskspråkig litteratur samt en förmåga att relatera den litterära texten till ett historiskt och kulturellt sammanhang.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • läsa och tolka innehållet i texter från olika litterära genrer
  • analysera skönlitterära texter med hjälp av litterära begrepp
  • visa förståelse för spanskspråkiga litterära uttryck genom att såväl muntligt som skriftligt sätta den litterära texten i ett större historiskt och sociokulturellt sammanhang
  • redogöra för huvudstrukturen och några språkliga aspekter av den litterära texten samt relatera det litterära språkbruket till spanskans dialektala variation.
Startar och slutar:
vecka 35, 2022 - vecka 2, 2023
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
Distans
Språk:
Spanska
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet samt Spanska 3. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-H3CPQ
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
6 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet