Kurs GSP2AV

Spanska I: Språkfärdighet och grammatik

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Spanska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • förklara grammatiska aspekter av det spanska språket samt redogöra för spanskans och svenskans strukturella skillnader
  • använda grammatiska grundbegrepp för att beskriva svenskt och spanskt språkbruk
  • kommentera och förklara formlära och syntax i autentiska texter
  • redogöra för och tillämpa spansk formlära.