Kurs GRY2HL

Introduktion till rysk opera 1

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Ryska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för den ryska operans huvudperioder från 1830-talet och fram till 1917
  • redovisa den ryska operans centrala roll, utveckling samt dess karakteristiska drag
  • analysera ett urval av ryska operor och deras historiska betydelse
  • placera de studerade musikaliska verken i en bred historisk, kulturell och politisk kontext
  • redogöra för den ryska operans relation till den ryska litteraturen.