Kurs GRY287

Ryska IV: Grammatik och skriftlig språkfärdighet

10 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 11, 2020

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa grundläggande kunskaper om satstyper i ryskan
  • redogöra för karaktäristiska skillnader mellan olika satsdelar och beskriva deras funktioner i ryskan
  • tillämpa relevanta syntaktiska konstruktioner vid översättning av utvalda texter till ryska samt använda ryska konjunktioner på ett korrekt sätt
  • visa grundläggande kunskaper om ryskans stilistiska drag vid översättning av utvalda texter till ryska
  • utforma egna texter på ryska av olika stilistisk karaktär.
Startar och slutar:
v11, 2020 - v23, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska, kan komma att ges på Engelska
Behörighetskrav:
  • 90 hp i ryska inklusive kursen Ryska III: Grammatik och skriftlig språkfärdighet, 10 hp på grundnivå, eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-V3429
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
9 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Adobe Connect är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.