Kurs GRY284

Det postsovjetiska ryska samhället

10 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 11, 2020

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa grundläggande kunskaper om Rysslands postsovjetiska historia och samhällsskick
  • redogöra för viktiga politiska och ekonomiska förändringar i det ryska samhället från 1991 till idag
  • förklara viktiga fenomen i dagens ryska samhälle, såsom censur, mediernas struktur och politiska strukturer
  • visa grundläggande kunskaper om den sociala strukturen i ryskt samhälle idag
  • diskutera föreställningar om rysk identitet.
Startar och slutar:
v11, 2020 - v23, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Kväll
Studieform:
Distans
Språk:
Engelska
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet.
  • Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.
Anmälningskod:
HDA-V33ZT
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
8 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Adobe Connect är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.