Kurs GRK323

Jerusalem som religiöst, historiskt och politiskt konfliktfylld plats. Berättelser ur ämnesdidaktiska perspektiv

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 23, 2023

Kursen behandlar berättelser som fenomen, som meningsskapande och identitetsskapande på kollektiv- och individnivå samt som undervisningsinnehåll. Staden Jerusalem som konfliktfylld plats studeras utifrån dess historiska, religiösa och politiska förutsättningar. I kursen studeras, analyseras och problematiseras olika berättelser knutna till denna plats. Kursen har ett ämnesdidaktiskt tvärvetenskapligt och ämnesintegrerat perspektiv.

Extra information:

Kursen vänder sig till ämneslärarstudenter och ämneslärare i historia eller religion. Den inkluderar en veckas studieresa till Jerusalem 10 augusti-17 augusti. Observera att kursen har en tidigare registreringsperiod än ordinarie sommarkurser. Kostnader för resa och uppehälle bekostas av studenten. I händelse av in- eller utreserestriktioner kommer studieresan ersättas av en kortare studieresa inom Sverige samt webbseminarier med personer på plats i Jerusalem. Kursens obligatoriska seminarier och övrig undervisning ligger under veckorna 23–25, samt 33–34.

Startar och slutar:
vecka 23, 2023 - vecka 34, 2023
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav :
  • 22,5 hp i Religionsvetenskap I eller Historia I eller Religionsvetenskap I med didaktisk inriktning eller Historia I med didaktisk inriktning
Urval :
Akademiska poäng (1-165 hp)
Anmälningskod:
HDA-H3F28
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
1 fysiska
6 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig