Kurs GRK2KL

Mänskliga rättigheter: Examensarbete för kandidatexamen

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2022

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • självständigt identifiera ett undersökningsbart problem inom området mänskliga rättigheter
  • självständigt planera och inom givna tidsramar genomföra en avgränsad vetenskaplig undersökning och presentera denna i uppsatsform
  • använda vedertagna akademiska metoder för att undersöka ett problem inom området mänskliga rättigheter
  • kritiskt och självständigt analysera teorier om mänskliga rättigheter och/eller deras praktiska relevans och konsekvenser
  • skriftligen kommunicera fördjupade kunskaper om ett specifikt tema inom mänskliga rättigheter
  • formulera konstruktiv systematisk kritik av texter samt förhålla sig lyhörd till kritik av det egna arbetet och bearbeta sina egna texter utifrån sådan kritik
  • visa medvetenhet om potentiella forskningsetiska problem och förmåga att förebygga dessa.
Startar och slutar:
vecka 3, 2022 - vecka 22, 2022
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Engelska
Behörighetskrav:
  • 150 hp varav minst 60 hp inom historia, religionsvetenskap, sociologi, statsvetenskap eller internationella relationer, och Engelska 6. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-V3B7F
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
5 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig