Kurs GRK2DM

Religionsvetenskap II

30 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2021

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för några religiösa traditioner och de olika etiska förhållningssätt som ryms inom dessa
 • identifiera, analysera, problematisera och bedöma olika etiska övertygelser och ståndpunkter utifrån varierande teoretiska perspektiv eller analysera och problematisera någon religiös tradition och hur den framställs i litteraturen
 • redogöra för och diskutera klassiska och nyare teorier och metoder inom etik och religionshistoria
 • kritiskt förhålla sig till religionsvetenskaplig teori och metod liksom utvalt material
 • analysera ett relevant material inom etik eller religionshistoria
 • planera och genomföra en begränsad vetenskaplig undersökning och presentera denna i uppsatsform, och i samband med detta visa grundläggande forskningsetiska insikter
 • reflektera över sitt eget lärande samt värdera egna och andras prestationer utifrån vetenskapliga kriterier
 • reflektera över och visa ett mångsidigt och nyanserat förhållningssätt till olika religiösa och kulturella traditioner.
Startar och slutar:
v35, 2021 - v2, 2022
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
 • Religionsvetenskap I, 30 hp, varav minst 22,5 hp godkända vid registrering, eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod:
HDA-H38YM
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
15 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig

Start vecka 3, 2022

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för några religiösa traditioner och de olika etiska förhållningssätt som ryms inom dessa
 • identifiera, analysera, problematisera och bedöma olika etiska övertygelser och ståndpunkter utifrån varierande teoretiska perspektiv eller analysera och problematisera någon religiös tradition och hur den framställs i litteraturen
 • redogöra för och diskutera klassiska och nyare teorier och metoder inom etik och religionshistoria
 • kritiskt förhålla sig till religionsvetenskaplig teori och metod liksom utvalt material
 • analysera ett relevant material inom etik eller religionshistoria
 • planera och genomföra en begränsad vetenskaplig undersökning och presentera denna i uppsatsform, och i samband med detta visa grundläggande forskningsetiska insikter
 • reflektera över sitt eget lärande samt värdera egna och andras prestationer utifrån vetenskapliga kriterier
 • reflektera över och visa ett mångsidigt och nyanserat förhållningssätt till olika religiösa och kulturella traditioner.
Startar och slutar:
v3, 2022 - v22, 2022
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
 • Religionsvetenskap I, 30 hp, varav minst 22,5 hp godkända vid registrering, eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod:
HDA-V3ASY
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
15 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig