Kurs GPG2VA

Omsorg, relationer, yrkesetik och barns rättigheter i förskolan

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2023

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa grundläggade kunskap om relationer och omsorg kopplat till förskolans verksamhet,
  • visa kunskap om förskollärares yrkesetik och barns rättigheter relaterat till förskolan,
  • visa förmåga att sakligt och självständigt kommunicera centrala delar av kursens innehåll i skrift,
  • visa grundläggande förmåga att resonera om sitt eget relationsskapande kopplat till omsorg i förskolan.

Extra information:

Detta är en kurs inom projektet Fler vägar in i läraryrket. För mer information om kursen kontakta Maria Fredriksson, mfd@du.se, 023-77 85 57.

Startar och slutar:
vecka 3, 2023 - vecka 22, 2023
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-V3EKX
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
12 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.

Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig
Johanna Katrin