Kurs GPG2N7

Skolväsendets historia

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa insikt i framväxten av grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen genom att redogöra för och ange utbildningspolitiska och utbildningsfilosofiska argument som kan förklara denna framväxt
  • redogöra för aktuell politisk styrning och organisation av dagens skolväsende, med särskild tonvikt på grundskolans senare år och gymnasieskolan
  • visa kännedom om lärarutbildningen som en politisk konstruktion
  • visa förmåga att inta ett vetenskapligt förhållningssätt i samband med studierna
  • visa förmåga att använda estetiska uttrycksformer
  • visa förmåga att hantera digitala verktyg i samband med studierna
  • visa förmåga att samverka med medstuderande
  • visa förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift.