Kurs GPG2DR

Kommunikation och berättande

15 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens övergripande mål är att den studerande ska utveckla och visa kunskaper om, samt förståelse för, barns kommunikativa utveckling.