Kurs GPG2DL

Verksamhetsförlagd utbildning 1 - KPU

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2022

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • visa sådana ämnesteoretiska kunskaper som krävs för den egna undervisningen
  • utifrån skolans styrdokument, självständigt och i samarbete med verksamma lärare, planera och genomföra varierad undervisning med hänsyn till elevers olika förutsättningar
  • leda pedagogisk verksamhet samt kommunicera och samarbeta med elever, lärare och medstudenter
  • visa förmåga att, i överensstämmelse med skolans värdegrund, initiera och vidmakthålla goda relationer med elever
  • diskutera och analysera den egna undervisningen i samarbete med verksamma lärare och i relation till skolans styrdokument och didaktiska teoribildningar.
Startar och slutar:
v35, 2022 - v2, 2023
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-H3C72
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
5 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig