Kurs GPG2A9

Självständigt arbete med inriktning mot utvärdering och utvecklingsarbete

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2022

Kursens övergripande syfte är att den studerande ska utveckla förmåga att självständigt identifiera och lösa problem genom utvärdering och utvecklingsarbete. Den studerande ska genom sitt självständiga arbete på sikt kunna bidra till att utveckla yrkesutbildningen på ett sätt som är relevant för yrkesverksamheten och på så sätt kunna stärka den beprövade erfarenheten och vetenskapliga grunden för yrkesutbildningen.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • kritiskt granska och problematisera olika modeller för och teorier om utvärdering och utvecklingsarbete inom pedagogisk verksamhet utifrån arbetet i skolan
  • visa förmåga att självständigt utvärdera och utveckla undervisning, eller pedagogisk verksamhet i övrigt, genom att urskilja, formulera och lösa problem
  • visa förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat för att därigenom kunna bidra till utvecklingen av yrkesutbildningen
  • visa förmåga att dokumentera och presentera ett självständigt genomfört arbete, med relevans för yrkeslärare, på ett tillgängligt och granskningsbart sätt.
Startar och slutar:
vecka 35, 2022 - vecka 2, 2023
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Sociala relationer, konflikter och makt - gymnasieskolans yrkesprogram (varav 3 hp VFU), 7,5 hp, Didaktik för yrkeslärare (varav 3 hp VFU) , 7,5 hp, Utveckling och lärande - gymnasieskolans yrkesprogram I (varav 3 hp VFU) , 7,5 hp, Utveckling och lärande - gymnasieskolans yrkesprogram II (varav 4,5 hp VFU) , 7,5 hp, Ungdomars uppväxtvillkor (varav 3 hp VFU) , 7,5 hp och Specialpedagogik - gymnasieskolans yrkesprogram (varav 3 hp VFU) , 7,5 hp
Anmälningskod:
HDA-H3BT4
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
3 fysiska
0 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig
Megan Case