Kurs GPG263

Vetenskapsteori

3 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 19, 2022

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa förmåga att söka och värdera forskningsresultat samt beskriva hur resultat från forskning och beprövad erfarenhet kan tillämpas praktiskt för att utveckla yrkesutbildning
  • visa kunskap om och använda sig av centrala vetenskapsteoretiska begrepp
  • visa kännedom om kvalitativa och kvantitativa metoder
  • visa förmåga att granska utbildningsvetenskapliga texter utifrån vetenskapsteoretiska frågeställningar
  • visa kännedom om forskningsetiska frågeställningar
  • visa sådan språkfärdighet som krävs för att tillgodogöra sig vetenskapliga texter samt argumentera för sin förståelse av dessa.
Startar och slutar:
v19, 2022 - v22, 2022
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Skolväsendets historia och samhällsuppdrag - yrkeslärare (varav 1,5 hp VFU), 7,5 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper
  • Didaktik för yrkeslärare (varav 3 hp VFU), 7,5 hp, Sociala relationer, konflikter och makt - gymnasieskolans yrkesprogram (varav 3 hp VFU), 7,5 hp samt Ledarskap för yrkeslärare (varav 3 hp VFU), 7.5 hp, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V3BGA
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
3 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig