Kurs GPG25U

Utveckling och lärande i förskolan och förskoleklass (varav 7,5 hp VFU)

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2021

Kursens övergripande mål är att den studerande utvecklar kunskaper om barns utveckling och lärande. Vidare är målet att den studerande ska utveckla kunskap om teorier i relation till barns utveckling och lärande samt hur de kan användas i arbetet i förskolans och förskoleklassens verksamhet. Tillika är kursens övergripande mål att den studerande utvecklar sitt pedagogiska ledarskap utifrån förskolans och förskoleklassens värdegrund med särskilt fokus på bild och matematik.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • visa kunskap om och aktivt verka för förskolans och förskoleklassens värdegrund och samhällsuppdragets intentioner samt reflektera över och värdera detta i förhållande till barns lärande och utveckling
 • visa förmåga att identifiera hur barns lärande och utveckling påverkas av sociala, ekonomiska, kulturella och internationella villkor
 • visa kunskap om teorier om barns omsorg, fostran, utveckling och lärande, i såväl ett nutida som ett historiskt perspektiv samt visa förståelse för hur dessa teorier kan leda till olika förhållningssätt i förskolans och förskoleklassens verksamhet
 • visa förmåga att i sitt ledarskap självständigt och tillsammans med andra ta till vara barns kunskap och erfarenheter för att stimulera varje barns lärande och utveckling
 • visa didaktisk förmåga att använda digitala lärresurser i den pedagogiska verksamheten på ett medvetet och reflekterande sätt
 • visa förmåga att i bild- och matematikpedagogisk verksamhet skapa stimulerande miljöer för barns utveckling och lärande i relation till verksamhetens mål
 • visa förmåga att tolka visuella uttryck som barnen möter och kunna använda bild som kunskapskälla i samtal och reflektion med barnen
 • visa förmåga att arbeta med barns förståelse av olika matematiska begrepp samt att analysera och värdera matematikens innehåll, metoder och uttrycksformer
 • visa förmåga att använda olika kommunikationsformer i den pedagogiska verksamheten för att stimulera barns utveckling och lärande
 • visa förmåga att med stöd av styrdokument och teorier observera, planera, genomföra, dokumentera och utvärdera undervisningen i den pedagogiska verksamheten
 • visa förmåga att diskutera olika teoretiska perspektiv och visa kunskap i vetenskapligt skrivande till stöd för den egna utvecklingen till förskollärare
Startar och slutar:
v35, 2021 - v44, 2021
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Skolväsendets historia och samhällsuppdrag i förskola och förskoleklass, 15 högskolepoäng, Kommunikation och berättande, 15 högskolepoäng, I lekens värld, 15 högskolepoäng och Didaktik och ledarskap i förskola och förskoleklass 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H39JD
Huvudområde:
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig

Start vecka 3, 2022

Kursens övergripande mål är att den studerande utvecklar kunskaper om barns utveckling och lärande. Vidare är målet att den studerande ska utveckla kunskap om teorier i relation till barns utveckling och lärande samt hur de kan användas i arbetet i förskolans och förskoleklassens verksamhet. Tillika är kursens övergripande mål att den studerande utvecklar sitt pedagogiska ledarskap utifrån förskolans och förskoleklassens värdegrund med särskilt fokus på bild och matematik.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • visa kunskap om och aktivt verka för förskolans och förskoleklassens värdegrund och samhällsuppdragets intentioner samt reflektera över och värdera detta i förhållande till barns lärande och utveckling
 • visa förmåga att identifiera hur barns lärande och utveckling påverkas av sociala, ekonomiska, kulturella och internationella villkor
 • visa kunskap om teorier om barns omsorg, fostran, utveckling och lärande, i såväl ett nutida som ett historiskt perspektiv samt visa förståelse för hur dessa teorier kan leda till olika förhållningssätt i förskolans och förskoleklassens verksamhet
 • visa förmåga att i sitt ledarskap självständigt och tillsammans med andra ta till vara barns kunskap och erfarenheter för att stimulera varje barns lärande och utveckling
 • visa didaktisk förmåga att använda digitala lärresurser i den pedagogiska verksamheten på ett medvetet och reflekterande sätt
 • visa förmåga att i bild- och matematikpedagogisk verksamhet skapa stimulerande miljöer för barns utveckling och lärande i relation till verksamhetens mål
 • visa förmåga att tolka visuella uttryck som barnen möter och kunna använda bild som kunskapskälla i samtal och reflektion med barnen
 • visa förmåga att arbeta med barns förståelse av olika matematiska begrepp samt att analysera och värdera matematikens innehåll, metoder och uttrycksformer
 • visa förmåga att använda olika kommunikationsformer i den pedagogiska verksamheten för att stimulera barns utveckling och lärande
 • visa förmåga att med stöd av styrdokument och teorier observera, planera, genomföra, dokumentera och utvärdera undervisningen i den pedagogiska verksamheten
 • visa förmåga att diskutera olika teoretiska perspektiv och visa kunskap i vetenskapligt skrivande till stöd för den egna utvecklingen till förskollärare
Startar och slutar:
v3, 2022 - v12, 2022
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Skolväsendets historia och samhällsuppdrag i förskola och förskoleklass, 15 högskolepoäng, Kommunikation och berättande, 15 högskolepoäng, I lekens värld, 15 högskolepoäng och Didaktik och ledarskap i förskola och förskoleklass 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V3ACC
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig