Kurs GPG254

Didaktik, bedömning och betygssättning - gymnasieskolans yrkesprogram (varav 6 hp VFU)

12 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 15, 2022

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • visa fördjupade kunskaper om och förmåga att, självständigt och i samarbete med verksamma lärare, planera, genomföra och utvärdera undervisning, med utgångspunkt i elevers lärande såväl som gymnasieskolans styrdokument
    visa kunskaper om bedömning och betygssättning, såväl i det skolförlagda som i det arbetsplatsförlagda lärandet
  • visa förmåga att kommunicera vad elever lär sig och vad som bedöms och betygssätts av det eleverna visar kunskap om
  • visa förmåga att analysera och dokumentera elevers lärande samt att, med utgångspunkt från gymnasieskolans läroplan, reflektera över lärandet i relation till den egna undervisningen
  • reflektera över kunskap, bedömning och betygssättning i den pedagogiska verksamheten.
Startar och slutar:
vecka 15, 2022 - vecka 38, 2022
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Utveckling och lärande - gymnasieskolans yrkesprogram I (varav 3 hp VFU), 7,5 hp och Utveckling och lärande - gymnasieskolans yrkesprogram II (varav 4,5 hp VFU), 7,5 hp
Anmälningskod:
HDA-V3BK2
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
8 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig