Kurs GPG254

Didaktik, bedömning och betygssättning - gymnasieskolans yrkesprogram (varav 6 hp VFU)

12 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 4, 2020

I kursen studeras didaktiska och yrkesdidaktiska frågeställningar med särskilt fokus på det/de egna yrkesämnet/-ämnena. Vidare behandlas teorier om bedömning och betygssättning och hur detta arbete kan genomföras i relation till gymnasieskolans styrdokument, olika former av kunskap och kunskapssyn samt den praktiska pedagogiska verksamheten.

I de verksamhetsförlagda studierna möter de studerande didaktiska frågor, tankar och problem, kopplade till undervisning, bedömning och betygssättning. Dessa frågor lyfts fram, preciseras och analyseras med hjälp av kursens litteratur samt såväl nationella styrdokument som lokala skol- och arbetsplaner. I kursen behandlas också lärande och bedömning i samband med det arbetsplatsförlagda lärandet (APL).

Startar och slutar:
v4, 2020 - v19, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Utveckling och lärande - gymnasieskolans yrkesprogram I (varav 3 hp VFU), 7,5 hp och Utveckling och lärande - gymnasieskolans yrkesprogram II (varav 4,5 hp VFU), 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V34MM
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
1 fysiska
8 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Adobe Connect är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.