Kurs GPG24J

Bedömning och betygssättning - KPU

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 4, 2019

I kursen behandlas bedömning och betygssättning i grundskolans senare år och gymnasieskolan med ett kritiskt granskande perspektiv. Vidare belyses bedömning och betyg ur ett historiskt perspektiv samt ur ett samtida politiskt och juridiskt perspektiv. Kursen behandlar ämnesspecifika exempel på olika typer av bedömning för och av lärande. I relation till styrdokumentens formuleringar av uppdrag och kunskapsbegrepp analyseras och värderas hur kunskap kan komma till uttryck på olika sätt.

Startar och slutar:
v4, 2019 - v8, 2019
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet samt ämnesstudier om minst 90 högskolepoäng i ett undervisningsämne eller motsvarande kunskap
Anmälningskod:
HDA-V2ZHY
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
1 fysiska
7 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Adobe Connect är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.