Kurs GPG24J

Bedömning och betygssättning - KPU

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2022

I kursen behandlas bedömning och betygssättning i grundskolans senare år och gymnasieskolan med ett kritiskt granskande perspektiv. Vidare belyses bedömning och betyg ur ett historiskt perspektiv samt ur ett samtida politiskt och juridiskt perspektiv. Kursen behandlar ämnesspecifika exempel på olika typer av bedömning för och av lärande. I relation till styrdokumentens formuleringar av uppdrag och kunskapsbegrepp analyseras och värderas hur kunskap kan komma till uttryck på olika sätt.

Startar och slutar:
vecka 3, 2022 - vecka 7, 2022
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Ämnesstudier om minst 90 hp i ett undervisningsämne eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V3B55
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
1 fysiska
7 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig

Start vecka 45, 2022

Kursens övergripande mål är att den studerande ska utveckla kunskap om bedömning och betygssättning inom grundskolans senare år och gymnasieskolan samt utveckla förståelse för de konsekvenser detta får för undervisningen.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • problematisera bedömning och betygssättning i relation till elevers lärande och till skolans värdegrund,
  • analysera, värdera och kommunicera olika former av bedömning och betygssättning i relation till olika kunskapsteoretiska utgångspunkter och utifrån styrdokumentens formuleringar av uppdrag och kunskapsbegrepp, med fördjupning inom ett undervisningsämne,
  • visa kunskap om bedömning och betygsättning i svensk skola ur ett historiskt perspektiv,
  • visa kunskap om juridiska aspekter av bedömning och betygssättning.
Startar och slutar:
vecka 45, 2022 - vecka 2, 2023
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Ämnesstudier om minst 90 hp i ett undervisningsämne eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H3C6W
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
1 fysiska
7 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig