Kurs GPG24J

Bedömning och betygssättning - KPU

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens övergripande mål är att den studerande ska utveckla kunskap om bedömning och betygssättning inom grundskolans senare år och gymnasieskolan samt utveckla förståelse för de konsekvenser detta får för undervisningen.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • problematisera bedömning och betygssättning i relation till elevers lärande och till skolans värdegrund,
  • analysera, värdera och kommunicera olika former av bedömning och betygssättning i relation till olika kunskapsteoretiska utgångspunkter och utifrån styrdokumentens formuleringar av uppdrag och kunskapsbegrepp, med fördjupning inom ett undervisningsämne,
  • visa kunskap om bedömning och betygsättning i svensk skola ur ett historiskt perspektiv,
  • visa kunskap om juridiska aspekter av bedömning och betygssättning.