Kurs GPA257

Arbetsmiljö- grunder och regler för personalarbete

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 19, 2020

I kursen behandlas arbetsmiljö ur ett fysiskt, psykiskt och socialt perspektiv. Inom varje perspektiv behandlas problematik och exempel, lagar och aktörer inom arbetsmiljöområdet, samt verktyg, modeller och metoder som stöd i förbättringsarbete. Även lagar och regler berörs. I kursen granskas exempelarbetsplatser ur olika perspektiv samt vetenskaplig kritisk granskning av arbetsmiljöverktyg. Samband mellan arbetsmiljöområdets delar, hur de påverkar varandra och tillsammans utgör en helhet behandlas i relation till arbetslivets komplexitet och personalarbetarens yrkesroll så som att systematiskt arbeta med förebyggande åtgärder och rehabilitering. Strategier för arbetsmiljöarbete behandlas ur individ-, organisations-, samhälls- och internationellt perspektiv. Kursinnehållet knyts till personalarbete genom övningsexempel.
Startar och slutar:
v19, 2020 - v23, 2020
Studietakt:
100%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-V33FJ
Huvudområde: