Kurs GMT268

FEM med numeriska metoder

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

  • tillämpa grundläggande numerisk analys på interpolation och integration
  • visa förståelse för det fleraxliga spänningstillståndet i en kropp
  • tillämpa begreppet effektivspänning
  • tillämpa förskjutningsmetoden på plana stång- och balksystem
  • beskriva och härleda de olika stegen vid elementformulering för statiska problem och små deformationer samt linjärt elastiskt material utgående från virtuella arbetets princip
  • använda finita elementmetoden (FEM) på ett effektivt sätt för att beräkna deformationer och spänningar vid statiskt belastade konstruktioner i de fall deformationerna kan anses vara elastiska och små
  • tillämpa en kommersiell FEM programvara på ett praktiskt linjär-statiskt problem