Kurs GMT268

FEM med numeriska metoder

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2019

Kursen består av delområdena numerisk analys och finita element metoden (FEM). Kursen inleds med numeriska metoder för interpolation och integration. Därefter behandlas det allmänna spänningstillståndet i en kropp. Det plana spänningstillståndet utgör ett tekniskt viktigt fall och behandlas därför mer ingående än det allmänna tillståndet. Begreppet effektivspänning introduceras och tillämpas för analys av fleraxliga spänningstillstånd.
Kursdelen FEM inleds med matrisformulerad analys (förskjutningsmetoden) av stång- och balksystem. FEM härleds utgående från virtuella arbetets princip. Detta ger grunden till att förstå metodens möjligheter och begränsningar vid lösning av linjär-statiska problem. Tonvikten ligger på att belysa metodens approximativa karaktär och därmed nödvändigheten till ett kritiskt förhållningssätt vid resultatutvärderingen. I kursen ingår en omfattande laborativ del som syftar till att ge studenten en grundläggande vana att använda sig av en kommersiell FEM programvara vid lösning av praktiskt förekommande linjär-statiska problem.

Startar och slutar:
v36, 2019 - v45, 2019
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Minst 90 hp inom ett högskoleingenjörsprogram i maskinteknik varav kursen Hållfasthetslära 7,5 hp, grundnivå skall ingå eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H32ZQ
Huvudområde: