Kurs GMT268

FEM med numeriska metoder

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2020

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

  • tillämpa grundläggande numerisk analys på interpolation och integration
  • visa förståelse för det fleraxliga spänningstillståndet i en kropp
  • tillämpa begreppet effektivspänning
  • tillämpa förskjutningsmetoden på plana stång- och balksystem
  • beskriva och härleda de olika stegen vid elementformulering för statiska problem och små deformationer samt linjärt elastiskt material utgående från virtuella arbetets princip
  • använda finita elementmetoden (FEM) på ett effektivt sätt för att beräkna deformationer och spänningar vid statiskt belastade konstruktioner i de fall deformationerna kan anses vara elastiska och små
  • tillämpa en kommersiell FEM programvara på ett praktiskt linjär-statiskt problem
Startar och slutar:
v36, 2020 - v45, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska, kan komma att ges på Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Minst 90 hp inom ett högskoleingenjörsprogram i maskinteknik varav kursen Hållfasthetslära 7,5 hp, grundnivå skall ingå eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H35XW
Huvudområde: